Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

07/11/2023

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin MUASAMSTORE không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang website cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Sóc Đỏ thu thập bao gồm: -         Họ và tên: -         Địa chỉ: -         Điện thoại: -         Tên sản phẩm: -         Số lượng: -         Thời gian giao...

Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Xin chào
close nav
Thông báo
Chat hỗ trợ
Chat ngay